לייעוץ ראשוני התקשרו: 077-9965791

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

  10 עקרונות חשובים – מזונות ילדים

  רבים פונים למשרדנו בשאלות חוזרות בעניין מזונות הילדים או חלוקת הוצאות הילדים בין ההורים אחר הגירושין או פרידה. סוגייה זו מהווה פעמים רבות מחלוקת נמשכת בין בני זוג בזמן פרידה, אשר הולכים לאיבוד בשלל הנוסחאות ו/או ההסברים החשבונאיים או המשפטיים באשר לגובה דמי מזונות ילדים, מאז ההלכה החדשה של בית המשפט העליון, ומסיבה זו נביא 10 עקרונות חשובים בנושא למזונות ילדים:

  1. מאז ההלכה החדשה של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15, אשר שינתה מהיסוד את פני הפסיקה של בית המשפט לעניני משפחה, ישנו הבדל ממשי בין מזונות ילדים עד גיל 6, ומגיל 6 ואילך, ויש לשים לכך לב בעת עריכת הסכמי גירושין.
  2. הלכת בית המשפט העליון אינה חלה על ילדים מתחת לגיל 6. ולכן, ככלל, בעניין ילדים מתחת לגיל 6 יחויב האב במלוא הצרכים ההכרחיים, הבסיסיים של הקטין (הכוללים ביגוד, כלכלה בעיקר) הנעים בין 1,600 ש"ח ל- 2,200 ש"ח, לפי פסיקות בתי המשפט השונות, ומעבר לכך עבור צרכי החינוך וההוצאות הרפואיות ישתתפו שני ההורים באופן שווה.
  3. בית המשפט לענייני משפחה אף לגבי ילדים מתחת לגיל 6, כלפיהם מחויב האב במלוא הצרכים ההכרחיים, הבסיסיים, של הקטין, יתחשב בזמני השהות של הקטין עם האב, ויפחית בית המשפט את סכום המזונות ביחס הזמן שבו שוהה הקטין עם האב. לדוגמא, אם הקטין שוהה עם האב פעמיים בשבוע, כולל לינה, וכל סוף שבוע שני עד מוצ"ש, יופחת מסכום המזונות סך של כ- 40% לערך, אם הקטין שוהה עם האב פעמיים בשבוע, אך רק פעם אחת עם לינה, וכל סוף שבוע שני עד מוצ"ש, יופחת מסכום המזונות סך של כ- 35% לערך, וכל הלאה.
  4. בית המשפט לענייני משפחה אף לגבי ילדים מתחת לגיל 6, כלפיהם מחויב האב במלוא הצרכים ההכרחיים, הבסיסיים של הקטין, יתחשב בהכנסתו הפנויה של האב, כלומר סך ההכנסה של האב בתחילת כל חודש, בהפחתת דמי השכירות או המשכנתא החודשית, וזאת על מנת שיישאר לאב הכנסה מספקת לקיום בסיסי ובכבוד.
  5. בית המשפט לענייני משפחה אף לגבי ילדים מתחת לגיל 6, כלפיהם מחויב האב במלוא הצרכים ההכרחיים, הבסיסיים של הקטין, יתחשב בהכנסת האם, וזאת משיקולים של שוויון וצדק, וכדי שלא ייוצר מצב של בית 'עני' ובית 'עשיר'.
  6. בית המשפט לענייני משפחה לגבי ילדים מתחת לגיל 6, יחייב את האב, בנוסף, בתשלום שליש מדמי השכירות/המשכנתא, והוצאת אחזקת המדור, המשולמים על ידי האם מידי חודש, ומהווים את חלקו של הקטין במדור. עם זאת, בית המשפט יתחשב גם בעניין רכיב המדור בזמני השהות של הקטין עם האב, ויפחית בית המשפט את סכום המדור ביחס הזמן שבו שוהה הקטין עם האב.
  7. בית המשפט לענייני משפחה לגבי ילדים מעל לגיל 6, וזאת על פי הלכת בית המשפט העליון, ויישום הפסיקה בבתי המשפט לעניני משפחה השונים, יחייב את שני הורים בכלל צרכי הקטין, כולל כלכלה, ביגוד, מזון, חינוך, בריאות, על פי יחס ההכנסות בין ההורים ויחס הסדרי שהות של כל אחד מההורים עם הקטין. כך לדוגמא, יקבע בית המשפט את גובה צרכי הקטין במקרה של אחריות הורית משותפת והסדרי שהות רחבים (לדוג', סך 2,200 ש"ח על פי פסיקת בתי המשפט העדכנית), בתוספת שליש מדמי המדור עבור הקטין (לדוג' 1,500 ש"ח), ואז לחלק את צרכי הקטין בין ההורים, כך שאם יחס הכנסות ההורים הינו 60-40 לטובת האב, יחויב האב ב- 60% מצרכי הקטין, בהפחתת יחס זמני השהות של הקטין עמו.
  8. בית המשפט לענייני משפחה לגבי ילדים אף מעל לגיל 6, וזאת על פי הלכת בית המשפט העליון, ויישום הפסיקה בבתי המשפט לעניני משפחה השונים, יכול להפעיל שיקול דעת רחב ביותר לצורך חיוב הורים במזונות הקטין על פי בחינת צרכי הקטין, ויחס הכנסות הצדדים, ואינו מחויב לפעול על פי נוסחאות מתמטיות נוקשות, אלא לפעול על פי עקרונות של צדק.
  9. ככלל, חלוקת ההוצאות של הקטין בעניני חינוך, בריאות, חוגים, טיפולים, וכל הוצאה אחרת הנדרשת עבור הקטין, תיקבע על פי יחס ההכנסות של ההורים.
  10. בית המשפט לענייני משפחה יכול אף לקבוע כי הורה אחד יהיה אחראי על התשלומים לגופים השונים, כגון, בית ספר, חוגים, וכדומה.

  לסיכום, מומלץ להתייעץ לפני כל פנייה לגישור או להסכם גירושין או פנייה להליכים משפטיים עם עורך דין גירושין המתמחה בעניני משפחה לצורך בחינת כלל הנתונים וקבלת הערכה של החיובים השונים בסוגיית מזונות הילדים על מנת לדעת לתכנון טוב יותר את האפשרויות בכל מצב.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין
  דילוג לתוכן