לייעוץ ראשוני התקשרו: 077-9965791

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

  פס"ד חדש: התנגדות לצו קיום צוואה / התנגדות לצוואה

  לאחרונה התקבל במשרדנו פסק דין מבית המשפט לעניני משפחה באר שבע, אשר עסק בתביעה שהגישו שתי אחיות אשר יוצגו על ידי משרדנו, בעתירה לסעד הצהרתי כנגד אחיהן כי תועבר על שמן דירה אחת מתוך כל הזכויות שיתקבלו לידו במסגרת פרויקט פינוי בינוי המתנהל בימים אלו.

  המדובר למעשה בתביעה לאכיפת הצוואה של האב המנוח מלפני 20 שנים, כאשר בצוואה ציין האב כי במידה ויבוצע פרוייקט פינוי בינוי בדירה שהעביר על שמו של הבן, תועבר דירה אחת מתוך הזכויות שינבעו לידי בנותיו, כאשר הוסיף וציין כי מדובר אף בהסכם בינו לבין בנו.

  טענת הבן הייתה כי הדירה היא רכוש בלעדי שלו ואין תוקף להוראות הצוואה של אביו המנוח לעניין הענקת דירה אחת לאחיותיו, וכן טען הבן כי לא היה הסכם כלשהו בין האב לבינו בעת העברת הדירה על שמו.

  בבית המשפט לעניני משפחה עלו מספר מחלוקות עובדתיות ומשפטיות, לרבות, פרשנות לשון הצוואה של האב המנוח, כוונת האב המנוח בצוואה, האם אכן היה הסכם בין האב המנוח לבנו בעת העברת הדירה על שמו, ועוד.

  במסגרת ההליך משפטי, ולאחר שהוצגו לפני בית המשפט מלוא הראיות מטעם בנותיו של המנוח, הוכח לפני בית המשפט על פי עדויות וראיות שהובאו לפניו כי בניגוד לטענת הנתבע היה אכן הסכם בעל פה בין האב המנוח לבנו בעת העברת הדירה על שמו, אשר תנאיו צוינו על ידי האב המנוח גם בצוואה מטעמו, וכי התנאי להעברת הדירה על שמו היה כי אם יהיה פרוייקט פינוי בינוי בעניין הדירה, אז מתחייב הבן להעביר דירה אחת על שם אחיותיו.

  עוד קבע בית המשפט כי האחיות זכאיות לדירה אחת שתירשם על שמן גם מכוח הוראות הצוואה עצמה, וכי על פי ההלכה הפסוקה, והוראות חוק הירושה, יכול היה האב המנוח לקבוע חיוב או תנאי בצוואה בעניין רכוש המצוי בבעלות הבן, כלומר, כי הבן יוכל לזכות ביתר הוראות הצוואה, רק אם ימלא אחר התנאי שהציב האב המנוח.

  בנוסף, קבע בית המשפט כי הבן לא הגיש התנגדות לצוואה מטעם האב המנוח וכעת מנוע מלהעלות טענות כלשהן כנגד הצוואה.

  בנסיבות אלו, ניתן סעד הצהרתי הקבוע כי האחיות זכאיות לדירה אחת על שמן מתוך הזכויות הנובעות מפרויקט פינוי הבינוי.

  המדובר בפסק דין תקדימי, בעניין אכיפת צוואה, והסכם בין צדדים, אשר עשה צדק עם האחיות, וכן אכף למעשה אחר הוראות האב המנוח.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין
  דילוג לתוכן