לייעוץ ראשוני התקשרו: 072-3303347

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

  חלוקת רכוש בגירושין

  חלוקת רכוש בגירושין בעת פרידה

  סוגיית חלוקת רכוש בגירושין יוצרת לעיתים את המחלוקת הכי קשה לגישור בין בני זוג, היות וכוללת נכסים משמעותיים ביותר כגון דירת מגורים, זכויות כספיות, זכויות סוציאליות אשר נצברו במשך תקופה ארוכה, מתנות שניתנו על ידי הורי בני הזוג, ירושות שהתקבלו לידי אחד מבני הזוג, ועוד.

  כל סוגיית חלוקת רכוש בגירושין חלוקת רכוש בגירושין בהקשר של זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974, נבחנת לאור הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973. חוק יחסי ממון קובע את סוגיית  חלוקת רכוש בגירושין חלוקת רכוש בגירושין באמצעות הזכות לאיזון משאבים במועד פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות.

  סוגיית חלוקת רכוש בגירושין או בלשון החוק, איזון המשאבים, נעשה על דרך הערכת שווי נכסיו של כל אחד מבני הזוג ותשלום ההפרש. הזכות לאיזון במסגרת  סוגיית  חלוקת רכוש בגירושין היא זכות מוחלטת, ואינה תלויה בנסיבות או בהישגיו הכלכליים של כל אחד מבני הזוג.

  חלוקת רכוש בגירושין בדרך של איזון משאבים ניתנת לשינוי רק על ידי הסכם ממון בין בני הזוג שאושר בדרך המוסדרת בחוק יחסי ממון, ובנסיבות אלו יפעלו בני הזוג אך ורק על פי הוראות הסכם הממון (סעיף 3 (א) לחוק יחסי ממון) או בדרך עריכת הסכם  בכתב לעניין נכסים שהוסכם שלא יאוזנו (סעיף 5 (א) (3) לחוק יחסי ממון).

  חשוב לציין, כי גם הפרדה ברכוש ו/או רישום של נכס רק על שם אחד מבני הזוג אינה פוגעת בזכות לאיזון לעניין סוגיית  חלוקת רכוש בגירושין. הכלל הוא שכל הנכסים שנצברו בתקופת הנישואין הם ברי חלוקה או איזון במסגרת  חלוקת רכוש בגירושין, למעט חריגים המנויים בסעיף 5 לחוק יחסי ממון. קבוצת החריגים מתייחסת בעיקר לנכסים שנרכשו לפני הנישואין או נתקבלו במתנה או ירושה בתקופת הנישואין ואינם חלק  מסוגיית  חלוקת רכוש בגירושין.

  כמו כן נציין, כי יחס  חלוקת רכוש בגירושין באיזון משאבים הוא שוויוני, אולם ניתן לבית המשפט שיקול דעת לחרוג ממנו. הוראות סעיפים 8-7 לחוק יחסי ממון מקנות לבית המשפט שיקול דעת וסמכויות מיוחדות לשנות את בסיס האיזון ואת יחס האיזון בשל שיקולי צדק, בגדר מתן סעד מן היושר.

  כך למשל, לעיתים קובע בית המשפט במסגרת  חלוקת רכוש בגירושין כי חלוקת דירת המגורים ו/או הזכויות הסוציאליות בין בני זוג, לא תהא 50-50 אלא ביחס חלוקה אחר, לדוגמא, 70-30, 60-40.

  ראוי להדגיש, כי במידה והמדובר בבני זוג הנשואים טרם 1974 או ידועים בציבור, הדברים שונים במידה מסוימת, היות  וחוק יחסי ממון אינו חל עליהם, אלא חלה עליהם חזקת השיתוף ודרך חלוקת רכוש בגירושין הינה שונה.

  על-פי הלכת השיתוף בזכויות, חזקה על בני זוג, המנהלים אורח חיים תקין ומאמץ משותף, כי הרכוש שנצבר מצוי בבעלותם המשותפת. זאת, אף אם הנכסים רשומים על שם בן הזוג האחד, או נמצאים בחזקתו הבלעדית.

  יש לזכור כי לצד הלכת השיתוף בזכויות מתקיימת גם הלכת שיתוף בחובות. חזקת השיתוף בחובות משלימה את חזקת השיתוף בנכסים. בן הזוג הנהנה מפירות השותפות עם בן זוגו, חייב לשאת בעול החובות שנוצרו במהלך החיים המשותפים. החזקה בדבר שיתוף ובחובות ניתנת לסתירה. יכולים בני זוג להסכים ביניהם שאחד מהם ירכוש נכס או ינהל עסק כלשהו באופן שיהא רכושו הבלעדי ועל סיכונו בלבד.

  כמו כן נציין, כי בפסיקה גובשו כמה חריגים המקהים מעוקצה של הלכת השיתוף בחובות, ובכלל זה חובות בעלי אופי אישי מובהק; חובות שנוצרו מהוצאות על רכוש נפרד; הוצאות אשר נעשו תוך כדי הפרת נאמנות, למשל לשם החזקת מאהב או מאהבת. על רקע זה לא הוכר כמשותף חוב שנוצר כתוצאה מפעולה חריגה, שהוגדרה כ"מניפולציה כספית", של אחד מבני הזוג.

  כפי שבהלכת השיתוף בזכויות, כך גם ביחס להלכת השיתוף בחובות: נטל ההוכחה כי חוב מסוים יוצא מתחולת השיתוף בחובות הוא על הצד הטוען זאת. חשוב לציין כי ישנם מספר הבדלים מהותיים בין החלת חזקת השיתוף על ידועים בציבור לבין החלתה על בני זוג נשואים מלפני 1974.

  כך למשל, על ידועים בציבור, שמרצונם נמנעו מנישואין ולא עקב מגבלות בדין האישי חל נטל הוכחה גבוה יותר על הטוען לכוונת שיתוף בנכסים, מזה החל על אדם נשוי בנסיבות דומות.

  חשוב לציין כי חזקת השיתוף החלה אצל בני זוג שנישאו לפני 1974, וזאת בהעדר ראיה לסתור (כלומר: אורח חיים תקין ומאמץ משותף) אינה מוגבלת לנכסים "משפחתיים" בלבד (כגון דירת המגורים, רהיטים, מטלטלי משק הבית והמכונית המשפחתית) וחלה היא גם ביחס לזכויות סוציאליות כפיצויי פיטורין, זכויות פנסיה, חיסכון בביטוח מנהלים וכיוצא בזה, וכן אף כוללת נכסים עסקיים.

  כמו כן, השיתוף בנכסים העסקיים חל גם כאשר הבעל אינו משתף את אשתו בעסקיו ואף אינו מגלה לה אודות. יש שנכללים בה גם נכסים שלפני הנישואין או נכסים שניתנו במתנה או בירושה לאחד מבני הזוג לאחר הנישואין. ואולם, מנגד, הרי שאצל בני-זוג ידועים בציבור, הקמתה של חזקת שיתוף – שלא הובאו ראיות לסתירתה – עשויה להעיד רק על שיתוף בנכסים המשמשים אותם בחיי היום יום, או שנצברו על ידם במשותף.

  נישואין זה עסק כלכלי ומניב לכל דבר, ואילו הגירושין מביא להשלכות כלכליות מרחיקות לכת על שני הצדדים. מהסיבה הפשוטה שעל זוג אנשים לכלכל כעת שני בתים נפרדים, במקום בית אחד משותף. במסגרת הליך הגירושין מתבצעת חלוקת רכוש בין בני הזוג, חלוקת הרכוש עלולה לגרום במקרים רבים למקור לסכסוך עמוק בין שני הצדדים.

  חלוקת רכוש בהליך הגירושין

  לפי החוק בישראל, בעת הגירושין יש לעשות איזון הנכסים והמשאבים המשותפים של בני הזוג, מה שאומר שכל הרכוש שלהם יחולק ביניהם באופן שווה. מכאן הצורך להבחין בין רכוש משותף, רכוש שנצבר על ידי שני בני הזוג במהלך החיים המשותפים שלהם. הרכוש המשותף נכלל באיזון הנכסים, ואילו רכוש שאינו משותף ייכנס לאיזון הנכסים רק במקרים בהם ניתן להוכיח שהייתה כוונת שיתוף הנכס, את בן או בת הזוג.

  חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

  החוק לגבי חלוקת הרכוש בעת הגירושין מדבר לזוגות עם ילדים או בלי. אך בפני זוגות עם ילדים אתגר חלוקת הרכוש הוא אתגר גדול יותר. יתרה מכך, חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים צריכה להיות לעיתים לא שוויונית, כדי להיות הוגנת. וזאת מהסיבה הפשוטה כי ההורה עם המשמורת המלאה זקוק לבית גדול יותר.

  על ההורה שמעוניין בחלוקת רכוש לא שוויונית להביא לבית המשפט את הסיבות לכך, ולשכנע את השופט.

  חובות בעת הגירושין

  החוק, ופסקי דין שונים אומרים כי כמו השוויון שיש לעשות בחלוקת הנכסים המשותפים, כך גם אמור להיות שוויון בחובות המשותפים. החובות וההפסדים של בני הזוג ייחשבו גם הם כרכוש משותף ויחולקו באופן שווה.

  חוב לא ייחשב לחוב משותף, במקרים בהם אחד מבני הזוג צבר חוב ללא ידיעתו של בן הזוג שני

  איך הסכם ממון משפיע על חלוקת הרכוש?

  הסכם ממון הוא מעין חוזה בין שני בני הזוג המציין איזה רכוש ונכסים שייכים למי מבני הזוג, ומחלק אותו ביניהם באופן שנתקבל על ידם, והוא מיועד למקרים בהם מפרקים את החבילה. חלוקת הרכוש של בני זוג אשר חתמו על הסכם ממון, לפני או אחרי הנישואין תתבצע לפי ההסדר שנקבע בהסכם. רק הסכם ממון שנקבע ונכתב באופן ברור יימנע מחלוקות וסכסוכים על רקע כספי.

  במקרים בהם בני הזוג לא מסכימים על החלוקה

  במקרים כאלה, כאשר אין הסכמה בין בני הזוג על חלוקת הרכוש ביניהם, בית המשפט יחלק ביניהם את הרכוש על פי החוק. כמו גם במקרים בהם אין הסכמה על גובה דמי מזונות ילדים ודמי מזונות אישה. לכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין גירושין על מנת להגיע להסכמה לפני שבית המשפט יחליט.

  אתם יודעים הכי טוב מה נכון לכם, יש מקרים בחיים בהם צריך לשים את האגו בצד ולהתפשר, מצב הרוח והחוויה השלילית שתעברו לא שווה כל נכס שבעולם. על אחת כמה וכמה כשיש ילדים בתמונה שיצאו מופסדים ממלחמה בין שני ההורים שלהם. .

  חלוקת רכוש בגירושין עם עו"ד ערן דוידוב

  עורך הדין ערן דוידוב ומשרדו מתמחים בתחום דיני המשפחה. המשרד ייצג מאות תיקים שונים בתחום, וצבר ידע וניסיון רב הן התחום המשפטי והן בתחום המשפחתי אישי. תיקים אלה ידועים בסכסוכי משפחות, כך שהידע וההכרה של התחומים הבינאישיים חשובים לקראת תהליך הוגן ובדרך השלום… .."

  איזון משאבים

  כל סוגיית חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים בין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974 , נקבעת בעיקר לפי הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג- 1973 , המקים לכל אחד מבני הזוג את הזכות לאיזון משאבים במועד פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות.

  חלוקת הרכוש, או בלשון החוק, איזון המשאבים, נעשה על דרך הערכת שווי נכסיו של כל אחד מבני הזוג ותשלום ההפרש. הזכות לאיזון משאבים היא זכות מוחלטת, ואינה תלויה בנסיבות או בהישגיו הכלכליים של כל אחד מבני הזו או ברישום הנכס על שם אחד מבני הזוג.

  הזכות לאיזון משאבים ניתנת לשינוי רק על ידי הסכם ממון בין בני הזוג שאושר בדרך המוסדרת בחוק יחסי ממון.

  חשוב לציין, כי גם הפרדה ברכוש ו/או רישום של נכס רק על שם אחד מבני הזוג אינה פוגעת בזכות לאיזון משאבים. הכלל הוא שכל הנכסים שנצברו בתקופת הנישואין הם ברי חלוקה או איזון משאבים, למעט חריגים המנויים בסעיף 5 לחוק יחסי ממון. קבוצת החריגים מתייחסת בעיקר לנכסים שנרכשו לפני הנישואין או נתקבלו במתנה או ירושה בתקופת הנישואין ולא חל לגביהם איזון משאבים.

  כמו כן נציין, כי יחס החלוקה באיזון המשאבים הוא שוויוני, אולם ניתן לבית המשפט שיקול דעת לחרוג ממנו. הוראות סעיפים 8-7 לחוק יחסי ממון מקנות לבית המשפט שיקול דעת וסמכויות מיוחדות לשנות את בסיס האיזון ואת יחס האיזון בשל שיקולי צדק, בגדר מתן סעד מן היושר.

  כך למשל, לעיתים קובע בית המשפט כי חלוקת דירת המגורים ו/או הזכויות הסוציאליות בין בני זוג, לא תהא 50-50 אלא ביחס חלוקה אחר, לדוגמא, 70-30 , 60-40, כלומר, איזון משאבים שונה.

  ראוי להדגיש, כי במידה והמדובר בבני זוג הנשואים טרם 1974 או ידועים בציבור, הדברים שונים במידה מסוימת, היות וחוק יחסי ממון אינו חל עליהם, אלא חלה עליהם חזקת השיתוף, ולא איזון משאבים.

  לסיכום

  הליך חלוקת רכוש בגירושין ואיזון משאבים הינו בעל משמעות רבה להמשך התהליך והחיים בכלל. מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקיף בדבר הזכויות המשפטיות בכל אחד מהנושאים הרלוונטיים לפרידה, לבוא בראש פתוח ולחשוב על טובת הילדים לפני הכל

  לייעוץ ראשוני התקשרו:
  072-3303347

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:
   עו"ד גירושין וצוואות

   עו"ד ערן דוידוב מתמחה למעלה מ-15 שנים בתחום דיני המשפחה והירושה, לרבות ייצוג משפטי בבית המשפט לעניני משפחה ובבית הדין הרבני.

   משרדנו מעניק שירות אישי, לאורך כל הייצוג המשפטי, ולאור ניתוח מקצועי, עובדתי ומשפטי גם יחד, ובחינת כלל השיקולים הרלוונטיים, נבחרת אסטרטגיה משפטית, המתאימה להשגת כלל המטרות, יצירתית, התפורה למידות הלקוח או הלקוחה, והמבטיחה ניהול מקצועי, יצירתי ומיטבי של התיק המשפטי.

   משרדנו דואג לשיתוף ועירוב הלקוח או הלקוחה בהתקדמות ההליך, ומתן הסברים ועדכונים שוטפים, זאת בין היתר, על מנת לבחון מחדש, בכל עת, התקדמות ההליך בהתאם למטרות ולאינטרסים שהוסכמו ונבחרו במשותף, תוך שימת הדגש על חשיבה מקורית, יוזמת, יצירתית, חדשנית, על מנת להעניק הייעוץ והייצוג המשפטי המקצועי המירבי.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן