לייעוץ ראשוני התקשרו: 077-9965791

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

  ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה ומינוי אפוטרופוס?

  במהלך שנת 2016, תוקן בישראל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, במסגרתו התווספו אפשרויות נוספות לצורך ניהול ענייניו של אדם שנהפך פסול דין ובלתי כשיר וצלול לצורך ניהול ענייניו. תיקון זה נעשה על רקע חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובמטרה להתחשב ברצונותיו האישיים של האדם שנהפך בלתי כשיר, באופן המאפשר לו אישית לקבוע מה יעשה בענייניו בעתיד.

  הכלי המשפטי המרכזי שהתווסף במסגרת תיקון זה הוא ייפוי כוח מתמשך, המהווה כלי לתכנון עתידי, המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לערוך מסמך מפורט ובו לקבוע מי ינהל את ענייניו כאשר הוא לא יהיה כשיר, וכן לתת הנחיות מפורטות כיצד ענייניו ינוהלו, לרבות בתחום הרכוש, הרפואי, ובתחומים אישיים.

  מינוי אפוטרופוס

  עד למועד תיקון זה, האפשרות המרכזית שהייתה לצורך ניהול ענייניו של אדם שנהפך לבלתי כשיר הייתה מינוי אפוטרופוס. יחד עם זאת, לצורך מינוי אפוטרופוס נדרש האדם המעוניין להתמנות כאפוטרופוס להגיש בקשה לבית המשפט ולנהל הליך משפטי שצד לו הוא האפוטרופוס הכללי, וככל ובית המשפט מאשר את המינוי, אותו אדם נדרש להגיש דו"חות תקופתיים לאפוטרופוס הכללי, בעוד שלאדם שמונה לו האפוטרופוס לא הייתה יכולת ממשית להשפיע על מה האפוטרופוס יעשה בענייניו.

  המעבר לרצונו של האדם

  המטרה העיקרית של התיקון לחוק הייתה למעשה לשים דגש על כיבוד רצונו של האדם, בדומה לכיבוד רצונו של המצווה במסגרת צוואה, בכך שהמשקל המרכזי שניתן במסגרת ייפוי כוח מתמשך הוא רצון האדם הממנה ובקבלת החלטות על-ידו ועל פי רצונותיו האישיים ומתוך החלטה מושכלת שלו, כאשר באמצעות ייפוי כוח מתמשך לא נדרש לפנות לבית המשפט בבקשה מיוחדת למינוי אפוטרופוס.

  מה זה ייפוי כוח מתמשך?

  במסגרת ייפוי כוח מתמשך רשאי האדם אשר עורך אותו כלומר הממנה, לתכנן ולקבוע כיצד ינוהלו ענייניו, בין אם ענייניו האישיים ו/או הכספיים ו/או הרפואיים, וכן רשאי לתת הנחיות מפורטות בכל הנוגע לכך באמצעות "הנחיות מקדימות", וזאת באמצעות מינוי של מיופיי מכוח אחד או יותר עליהם סומך.

  הממנה למעשה רשאי לקבוע במסגרת ייפוי כוח המתמשך מגוון רחב של נושאים כגון: מה תהיינה סמכויות מיופה הכוח, דרכי פעולה ודרכי קבלת החלטות, באילו תנאים יופעל ייפוי הכוח, באילו מקרים מיופה הכוח יסיים את תפקידו, וכן רשאי לקבוע שבנושא מסוים ידרשו להחליט כמה ממיופה הכוח או רק מישהו ספציפי מהם.

  דיווח לאדם מיודע ולאפוטרופוס הכללי

  בנוסף לכך, בייפוי כוח מתמשך רשאי הממנה למנות אנשים נוספים (בנוסף למיופה הכוח) המוגדרים כ"אדם מיודע", ולקבוע שמיופה הכוח יידרש לדווח להם על פעולות שהוא עושה, ובכך ליצור מנגנון פיקוח של האדם המיודע על החלטות או פעולות של מיופה הכוח. בנוסף רשאי הממנה גם לקבוע כי מיופה הכוח יידרש לדווח במועדים מסוימים על פעולות או החלטות מסוימות לאפוטרופוס הכללי.

  ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה

  מדובר בשני מסמכים משפטיים המתייחסים לתקופות ולמטרות שונות. צוואה למעשה מתייחסת לתקופה שלאחר פטירתו של אדם. לעומת זאת ייפוי כוח מתמשך אינו תקף לאחר פטירתו של הממנה, אלא תקף החל מהמועד בו הוא כבר אינו מסוגל להבין ולנהל את העניינים המפורטים בייפוי הכוח ועד למועד פטירתו. בנוסף, במסגרת ייפוי כוח מתמשך הממנה אינו יכול ורשאי להוריש את רכושו.

  לחצו כאן למידע נוסף על ייפוי כוח מתמשך, אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין
  דילוג לתוכן