לייעוץ ראשוני התקשרו: 072-3303347

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

  בקשה לצו קיום צוואה

  חלוקת הירושה באמצעות בקשה לצו ירושה

  דיני צוואה וירושה מוסדרים באמצעות חוק הירושה התשכ"ה-1954. במות אדם עובר רכושו ליורשיו, כאשר במקרה שהנפטר לא הותיר צוואה אחריו, יורשיו נקבעים לפי המפורט בחוק הירושה  בהתאם לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה

  לאחר פטירתו של אדם, על היורשים לקבלת ייעוץ משפטי מתאים על מנת להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צואה על פי הצורך, למשרדי הרשם לעניני ירושה כל זאת לצורך הוצאת צו ירושה או צו לקיום צוואה, אשר רק באמצעותם, יוכלו היורשים להעביר את הרכוש בעלות הנפטר על שמם, לרבות הכספים בחשבון הבנק על שם הנפטר, הדירה בבעלותו וכדומה.

  כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לצו הירושה או לצו קיום צוואה לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן צו הירושה או צו קיום הצוואה, ועל כן יש לעשות זאת באופן מידי, ותוך קבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי.

  חלוקת העיזבון באמצעות בקשה לצו קיום צוואה

  התנגדות לצוואה במסגרת בקשה לצו קיום צוואה יכולה לנבוע מסיבות שונות, כך למשל, כאשר עולה חשש כי כתיבת הצוואה בוצעה בלחץ או השפעה בלתי הוגנת, וכן, אם מדובר במנוח או מנוחה אשר לפני מותם לא היו במצב מנטאלי שמאפשר להם לכתוב צוואה, ומתברר שאכן היא נכתבה בעת שהיו במצב זה, הרי ייתכן ויעלה ספק האם היא תקינה.

  לאחר הגשת ההתנגדות במסגרת הבקשה לצו קיום צואה או בקשה לצו ירושה מועבר ההליך המשפטי לבית המשפט לעניני משפחה לשם הכרעה בהתנגדות ונתן צו קיום צוואה.

  בנוסף, כל אדם הסבור כי נכס הרשום על שם הנפטר אינו בבעלותו האמיתית של הנפטר, רשאי להגיש  תביעה מתאימה לעניין היקף העיזבון של הנפטר לבית המשפט לעניני משפחה, ובמקרה הצורך אף להגיש צווי עיקול או צווי מניעה מתאימים על הנכס הרלוונטי, וכל זאת יש לעשות זאת באופן מידי, ותוך קבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי.

  חלוקת העיזבון על ידי צו קיום צוואה

  כמו כן, לעיתים מתעוררים מצבים המחייבים מינוי מנהל עיזבון, על מנת להבטיח חלוקת העיזבון בין היורשים השונים או לצורך ניהול עסק פעיל עד לבירור היורשים האמיתיים והכרעה בבקשה לצו קיום צואה או בקשה לצו ירושה.

  לסיכום, עריכת צוואה, וכן הגשת בקשה לרישום הירושה או צו לקיום הצוואה וייעוץ משפטי מכון בכל הנוגע לירושתו של אדם לאחר פטירתו, הינו נושא מורכב, ומומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקיף בדבר הזכויות המשפטיות בכל אחד מהנושאים הרלוונטיים.

  בכדי להביא לקיום צוואה, יש להגיש בקשה אל הרשם לענייני ירושה, כאשר המבקשים הינם האנשים הרשומים בצוואה והמצווה כבר הלך לעולמו, אך לא רק הם – למעשה כל אדם החפץ בכך שהצוואה תמומש רשאי לעשות זאת ולכן גם הנושים של הנפטר יכולים להגיש את הבקשה.

  המשמעות של מימוש צוואה היא קיום ההוראות הכתובות בה והוא מתייחס הן לצוואה קיימת של אדם שניסח מסמך צוואה מסודר טרם מותו, אך הן לחלוקת עזבונו של אדם שנפטר ללא צוואה, או שהצוואה הכתובה אינה כוללת את כל נכסיו. במקרה כזה, הבקשה נקראת "בקשה לצו ירושה".

  איך מממשים צוואה?

  הקדמה מאפשרת להקל מאוד על ההליך הבירוקרטי שבעבר היה סבוך, מורכב ובעיקר ארוך. כיום ניתן להגיש בקשה לרישום צו קיום צוואה גם באופן מקוון, במידה וקיים העתק מקורי של הצוואה בדפוס. ישנו תהליך בירוקרטי הנדרש עבור הוצאת צו מימוש צוואה והוא כולל, לפני הכל, איסוף מסמכים רלוונטיים, למשל: הצוואה המקורית, תעודת פטירה, ייפוי כוח, תצהירים ואישורים נוספים המותנים באופן הגשת הבקשה.

  בעת הגשת בקשה עבור צו קיום צוואה אגרה צריכה להיות משולמת וכן דמי פרסום, עליהם יש להביא אישור גם כן. יש לציין כי מצבו המשפחתי של המצווה הוא בעל משמעות בנושא המסמכים הדרושים, למשל כאשר המוריש נפטר ללא ילדים או בן זוג, או יתום ועוד. את הבקשה עצמה מגישים במחוז שבו התגורר המוריש.

  הוצאה לפועל של צו קיום צוואה

  הבקשה עבור הוצאת צו קיום צוואה מתפרסם ברשומות ובעיתון לאחר שבוצע וידוא כי הבקשה תקינה. לאחר שנסתיים הטיפול בבקשה עצמה, היא מועברת לביצוע – כאשר לרוב בתוך 40 ימים יינתן הצו עצמו. הצו שיוצא הוא דיגיטלי והוא נשלח לדואר האלקטרוני של האדם אשר הגיש את הבקשה או לעורך דינו, כמו גם לגופי הממשלה והרשויות השונות, לרבות הבנקים וחברות הביטוח.

  היורשים יכולים, בשלב זה, לפנות אל הבנקים שבהם מצויים נכסיו הפיננסיים של הנפטר, למשל – ולהורות על משיכת הכספים מחשבון המנוח או להעבירם ישירות לחשבון היורשים. באותו האופן ניתן לבצע מימוש של צוואה עבור נכסים, כאשר היורשים צריכים להגיש בקשה אל רשם המקרקעין ולהעביר את הדירה או כל נכס נדל"ן אחר על שמם.

  עבור הגשת בקשה לצו מימוש צוואה בית דין רבני יכול להחליף את בית המשפט, במקרים שאין צוואה כתובה למשל והעיזבון צריך להתחלק בין היורשים לפי חוק הירושה. ההליך שונה לעומת זה המתנהל אצל רשם הירושות ויש לו תנאים מאתגרים משלו, אך הוא עשוי להיות מהיר יותר והוא רלוונטי במיוחד במשפחות שבהן אין כל התנגדות לכתוב בצוואה וישנה נכונות של התייצבות כל הצדדים בבית הדין עצמו.

  צו כזה נקרא צו קיום צוואה ברבנות, כאשר לרוב ההסתמכות על בית הדין הרבני והבחירה בו נעשית על רקע דתי.

  מהם השלבים בהליך?

  ניתן לומר כי השלבים בתהליך יכולים להשתנות קמעה בהתאמה לאופן שבו מוגשת הבקשה וכן בהתאם לבחירת היורשים ברשם לענייני ירושה, או בבית הדין הרבני, כבעלי סמכות לקביעה באשר לצו הירושה עצמו. מסיבה זו כששואלים בעת מימוש צוואה כמה זמן זה לוקח, התשובה יכולה להיות דינמית מכיוון שלעיתים מימוש צוואה יותנה בתנאים שעמידה בהם יכולה לקחת זמן רב, אפילו כמה חודשים.

  העומס הרב על הרשמים לענייני ירושות עלול גם הוא לעכב את הטיפול בבקשה. עם זאת, כאשר היורשים ובעלי העניין במימוש הצוואה נעזרים בפרקליט מומחה לענייני צוואות, איסוף הנתונים והמסמכים נעשה בצורה מאורגנת ומדויקת, כמו גם ההתנהלות בכל הליך הבקשה בהתאם למה שאומר החוק. באופן כזה ניתן לייעל ואף לקצר את התהליך ולהביא למימוש מהיר יותר של הצוואה עצמה.

  ההתנגדויות שבדרך למימוש הצוואה

  ישנן סיבות שונות למניעה או לעיכוב מימוש הצוואה, כאשר קיימות גם מגוון של דרכים בכדי לבצע בפועל את העיכוב הזה. בסיטואציות שבהן בצוואה נכתבות הוראות שאינן משביעות רצון עבור מי מהיורשים, או שיורשים חוקיים נושלו ממנה, ייתכן והם יבקשו לעכב את המימוש שלה.

  הדרך הרלוונטית מכולן בכדי לעשות זאת בפועל, היא הגשת בקשה למציאת פגמים מהותיים בצוואה. הדבר עלול להוביל לפסילתה של הצוואה הכתובה ולהחלת צו ירושה תחתיה – משמע היורשים החוקיים אשר נושלו מן הצוואה, יהפכו ליורשים בפועל כיוון שהצוואה הקיימת תוכח כלא כשרה.

  לייעוץ ראשוני התקשרו:
  072-3303347

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:
   עו"ד גירושין וצוואות

   עו"ד ערן דוידוב מתמחה למעלה מ-15 שנים בתחום דיני המשפחה והירושה, לרבות ייצוג משפטי בבית המשפט לעניני משפחה ובבית הדין הרבני.

   משרדנו מעניק שירות אישי, לאורך כל הייצוג המשפטי, ולאור ניתוח מקצועי, עובדתי ומשפטי גם יחד, ובחינת כלל השיקולים הרלוונטיים, נבחרת אסטרטגיה משפטית, המתאימה להשגת כלל המטרות, יצירתית, התפורה למידות הלקוח או הלקוחה, והמבטיחה ניהול מקצועי, יצירתי ומיטבי של התיק המשפטי.

   משרדנו דואג לשיתוף ועירוב הלקוח או הלקוחה בהתקדמות ההליך, ומתן הסברים ועדכונים שוטפים, זאת בין היתר, על מנת לבחון מחדש, בכל עת, התקדמות ההליך בהתאם למטרות ולאינטרסים שהוסכמו ונבחרו במשותף, תוך שימת הדגש על חשיבה מקורית, יוזמת, יצירתית, חדשנית, על מנת להעניק הייעוץ והייצוג המשפטי המקצועי המירבי.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן