לייעוץ ראשוני התקשרו: 077-9965791

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

  צו קיום צוואה

  בקשה לצו קיום צוואה

  דיני צוואה וירושה מוסדרים באמצעות חוק הירושה התשכ"ה-1954. במות אדם עובר רכושו ליורשיו, כאשר במקרה שהנפטר לא הותיר צוואה אחריו, יורשיו נקבעים לפי המפורט בחוק הירושה  בהתאם לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה

  לאחר פטירתו של אדם, על היורשים לקבלת ייעוץ משפטי מתאים על מנת להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צואה על פי הצורך, למשרדי הרשם לעניני ירושה כל זאת לצורך הוצאת צו ירושה או צו לקיום צוואה, אשר רק באמצעותם, יוכלו היורשים להעביר את הרכוש בעלות הנפטר על שמם, לרבות הכספים בחשבון הבנק על שם הנפטר, הדירה בבעלותו וכדומה.

  כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לצו הירושה או לצו קיום צוואה לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן צו הירושה או צו קיום הצוואה, ועל כן יש לעשות זאת באופן מידי, ותוך קבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי.

  חלוקת העיזבון באמצעות בקשה לצו קיום צוואה

  התנגדות לצוואה במסגרת בקשה לצו קיום צוואה יכולה לנבוע מסיבות שונות, כך למשל, כאשר עולה חשש כי כתיבת הצוואה בוצעה בלחץ או השפעה בלתי הוגנת, וכן, אם מדובר במנוח או מנוחה אשר לפני מותם לא היו במצב מנטאלי שמאפשר להם לכתוב צוואה, ומתברר שאכן היא נכתבה בעת שהיו במצב זה, הרי ייתכן ויעלה ספק האם היא תקינה.

  לאחר הגשת ההתנגדות במסגרת הבקשה לצו קיום צואה או בקשה לצו ירושה מועבר ההליך המשפטי לבית המשפט לעניני משפחה לשם הכרעה בהתנגדות ונתן צו קיום צוואה.

  בנוסף, כל אדם הסבור כי נכס הרשום על שם הנפטר אינו בבעלותו האמיתית של הנפטר, רשאי להגיש  תביעה מתאימה לעניין היקף העיזבון של הנפטר לבית המשפט לעניני משפחה, ובמקרה הצורך אף להגיש צווי עיקול או צווי מניעה מתאימים על הנכס הרלוונטי, וכל זאת יש לעשות זאת באופן מידי, ותוך קבלת ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי.

  בקשה לצו קיום צוואה ידני

  כמו כן, לעיתים מתעוררים מצבים המחייבים מינוי מנהל עיזבון, על מנת להבטיח חלוקת העיזבון בין היורשים השונים או לצורך ניהול עסק פעיל עד לבירור היורשים האמיתיים והכרעה בבקשה לצו קיום צואה או בקשה לצו ירושה.

  לסיכום, עריכת צוואה, וכן הגשת בקשה לרישום הירושה או צו לקיום הצוואה וייעוץ משפטי מכון בכל הנוגע לירושתו של אדם לאחר פטירתו, הינו נושא מורכב, ומומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקיף בדבר הזכויות המשפטיות בכל אחד מהנושאים הרלוונטיים.

  בכדי להביא לקיום צוואה, יש להגיש בקשה אל הרשם לענייני ירושה, כאשר המבקשים הינם האנשים הרשומים בצוואה והמצווה כבר הלך לעולמו, אך לא רק הם – למעשה כל אדם החפץ בכך שהצוואה תמומש רשאי לעשות זאת ולכן גם הנושים של הנפטר יכולים להגיש את הבקשה.

  המשמעות של מימוש צוואה היא קיום ההוראות הכתובות בה והוא מתייחס הן לצוואה קיימת של אדם שניסח מסמך צוואה מסודר טרם מותו, אך הן לחלוקת עזבונו של אדם שנפטר ללא צוואה, או שהצוואה הכתובה אינה כוללת את כל נכסיו. במקרה כזה, הבקשה נקראת "בקשה לצו ירושה".

  איך מממשים צוואה?

  הקדמה מאפשרת להקל מאוד על ההליך הבירוקרטי שבעבר היה סבוך, מורכב ובעיקר ארוך. כיום ניתן להגיש בקשה לרישום צו קיום צוואה גם באופן מקוון, במידה וקיים העתק מקורי של הצוואה בדפוס. ישנו תהליך בירוקרטי הנדרש עבור הוצאת צו מימוש צוואה והוא כולל, לפני הכל, איסוף מסמכים רלוונטיים, למשל: הצוואה המקורית, תעודת פטירה, ייפוי כוח, תצהירים ואישורים נוספים המותנים באופן הגשת הבקשה.

  בעת הגשת בקשה עבור צו קיום צוואה אגרה צריכה להיות משולמת וכן דמי פרסום, עליהם יש להביא אישור גם כן. יש לציין כי מצבו המשפחתי של המצווה הוא בעל משמעות בנושא המסמכים הדרושים, למשל כאשר המוריש נפטר ללא ילדים או בן זוג, או יתום ועוד. את הבקשה עצמה מגישים במחוז שבו התגורר המוריש.

  הוצאה לפועל של צו קיום צוואה

  הבקשה עבור הוצאת צו קיום צוואה מתפרסם ברשומות ובעיתון לאחר שבוצע וידוא כי הבקשה תקינה. לאחר שנסתיים הטיפול בבקשה עצמה, היא מועברת לביצוע – כאשר לרוב בתוך 40 ימים יינתן הצו עצמו. הצו שיוצא הוא דיגיטלי והוא נשלח לדואר האלקטרוני של האדם אשר הגיש את הבקשה או לעורך דינו, כמו גם לגופי הממשלה והרשויות השונות, לרבות הבנקים וחברות הביטוח.

  היורשים יכולים, בשלב זה, לפנות אל הבנקים שבהם מצויים נכסיו הפיננסיים של הנפטר, למשל – ולהורות על משיכת הכספים מחשבון המנוח או להעבירם ישירות לחשבון היורשים. באותו האופן ניתן לבצע מימוש של צוואה עבור נכסים, כאשר היורשים צריכים להגיש בקשה אל רשם המקרקעין ולהעביר את הדירה או כל נכס נדל"ן אחר על שמם.

  עבור הגשת בקשה לצו מימוש צוואה בית דין רבני יכול להחליף את בית המשפט, במקרים שאין צוואה כתובה למשל והעיזבון צריך להתחלק בין היורשים לפי חוק הירושה. ההליך שונה לעומת זה המתנהל אצל רשם הירושות ויש לו תנאים מאתגרים משלו, אך הוא עשוי להיות מהיר יותר והוא רלוונטי במיוחד במשפחות שבהן אין כל התנגדות לכתוב בצוואה וישנה נכונות של התייצבות כל הצדדים בבית הדין עצמו.

  צו כזה נקרא צו קיום צוואה ברבנות, כאשר לרוב ההסתמכות על בית הדין הרבני והבחירה בו נעשית על רקע דתי.

  מהם השלבים בהליך?

  ניתן לומר כי השלבים בתהליך יכולים להשתנות קמעה בהתאמה לאופן שבו מוגשת הבקשה וכן בהתאם לבחירת היורשים ברשם לענייני ירושה, או בבית הדין הרבני, כבעלי סמכות לקביעה באשר לצו הירושה עצמו. מסיבה זו כששואלים בעת מימוש צוואה כמה זמן זה לוקח, התשובה יכולה להיות דינמית מכיוון שלעיתים מימוש צוואה יותנה בתנאים שעמידה בהם יכולה לקחת זמן רב, אפילו כמה חודשים.

  העומס הרב על הרשמים לענייני ירושות עלול גם הוא לעכב את הטיפול בבקשה. עם זאת, כאשר היורשים ובעלי העניין במימוש הצוואה נעזרים בפרקליט מומחה לענייני צוואות, איסוף הנתונים והמסמכים נעשה בצורה מאורגנת ומדויקת, כמו גם ההתנהלות בכל הליך הבקשה בהתאם למה שאומר החוק. באופן כזה ניתן לייעל ואף לקצר את התהליך ולהביא למימוש מהיר יותר של הצוואה עצמה.

  ההתנגדויות שבדרך למימוש הצוואה

  ישנן סיבות שונות למניעה או לעיכוב מימוש הצוואה, כאשר קיימות גם מגוון של דרכים בכדי לבצע בפועל את העיכוב הזה. בסיטואציות שבהן בצוואה נכתבות הוראות שאינן משביעות רצון עבור מי מהיורשים, או שיורשים חוקיים נושלו ממנה, ייתכן והם יבקשו לעכב את המימוש שלה.

  הדרך הרלוונטית מכולן בכדי לעשות זאת בפועל, היא הגשת בקשה למציאת פגמים מהותיים בצוואה. הדבר עלול להוביל לפסילתה של הצוואה הכתובה ולהחלת צו ירושה תחתיה – משמע היורשים החוקיים אשר נושלו מן הצוואה, יהפכו ליורשים בפועל כיוון שהצוואה הקיימת תוכח כלא כשרה.

  הגשת בקשה לצו קיום צוואה

  כל הפרטים על הגשת צו קיום צוואה

  אם המנוח הותיר אחריו צוואה תקפה, בדרך כלל יש לציין בצוואה מי שימונה כמנהל עזבון. מנהל העיזבון יבצע את הוראות המוריש עם הגשת בקשה לצו קיום צוואה. עורך דין ערן דוידוב, מומחה לדיני משפחה וירושה, מלווה משפחות בתהליכי ניהול עיזבונות ומימוש צוואות וירושות

  הליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה

  אם המנוח נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, כולל מקרים בהם לא ניתן למצוא את הצוואה, יש לפנות להוצאת צו ירושה עם למינוי מנהל חלוקת עזבונו של המנוח. מנהל זה יהיה בדרך כלל קרוב משפחה של הנפטר.

  במקרה של צוואה קיימת, יש לפעול לבקש צו קיום צוואה, ומנהל העיזבון מגיש לבית המשפט את המסמכים הרלוונטיים, לרבות העתק מאושר של הצוואה הספציפית. בקשה לצו קיום צוואה, דרושה להסמכת מנהל עיזבון לנהל את עזבונו של המנוח בהתאם להנחיות בצוואה.

  כיצד להגיש בקשה לקיום צוואה?

  בגלל המורכבות הכרוכה במונחים של התיעוד הדרוש, מומלץ לפנות לייצוג עורך דין לדיני משפחה כדי להקל על תהליך הגשת הבקשה. לאחר הגשת המסמכים הדרושים לבית המשפט, הם ייבדקו. אם הכול תקין, בקשה לצו קיום צוואה תתקבל. לפני הגשת הבקשה,.

  במקרה של בני משפחה שמערערים על תוקף הצוואה, יתנהל דיון בבית המשפט לענייני משפחה עד לפתרון הסוגייה, קביעת המוטבים הזכאים בצוואה, וחלוקת הירושה בהתאם להוראות המוריש בצוואתו. במקרה של העדר צוואה, או ביטולה, בית המשפט יכריע מיהם היורשים הזכאים.

  בקשה לצו קיום צוואה בית הדין הרבני

  עורך דין ערן דוידוב מומחה לדיני משפחה וירושה עם ותק של 15 שנים בתחום, והוא מלווה ומייצג משפחות בפני הערכאות השיפוטיות המתאימות, במקרים של הגשת בקשה לצו קיום צוואה, פתירת סכסוכים בין בני משפחה שמערערים על תוקף הצוואה, וליווי עד להשגת התוצאות המבוקשות.

  חשוב לא לנסות להתנהל לבד בהליכים אלו, ולקבל את הייעוץ והליווי הדרוש, כדי להימנע מטעויות שעלולות לעלות ביוקר. אם אתם צריכים להגיש בקשה לצו קיום צוואה, צרו קשר עם משרדנו עוד היום.

  בקשה לצו קיום צוואה בית הדין הרבני

  הגשת בקשה לצו קיום צוואה

  הגשת בקשה לצו קיום צוואה מתייחסת לסדר שבו קרובי משפחה של אדם מקבלים את רכושו עם פטירתו, אם המוריש לא השאיר צוואה המפרטת כיצד הוא מעוניין לחלק את רכושו.

  עורך דין ערן דוידוב, מומחה בדיני משפחה וירושה, מלווה משפחות עד להסדרת צו קיום הצוואה כפי שהמנוח ציפה שצוואתו תתנהל ושהירושה שלו תעבור לבן או בת זוגו, לילדים או לקרובי משפחה אחרים.

  ערעור לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה

  ניתן לערער על צוואות לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה, אם בני משפחה ספציפיים מנותקים מהצוואה. כמו כן, בני זוג רשאים לעתור לרשת חלק מעיזבונו של המוריש אם נחתכו מהצוואה. זה נכון במיוחד במקרים בהם יש מחלוקת לגבי בני זוג שלא היו נשואים למנוח בעת פטירתו.

  יחד עם זאת, צוואות נשמרות בדרך כלל כפי שנכתבו. בשל כך, יש סיכוי גבוה יותר שירושה תהפוך לנושא בעייתי בהעדר צוואה, ובית משפט לענייני משפחה חייב להחליט מי היורש ומה היא הצוואה התקפה.

  חוקי קיום צוואה

  בחלק מהמקרים, המנוח משאיר צוואה בעל פה, כלומר, הוא לא כתב את צוואתו, אבל מסר את רצונותיו לגבי ההתנהלות עם כספיו ורכושו לאחר מותו. במקרים אלו, הגשת בקשה לצו קיום צוואה מתייחסת לצוואה שבעל פה, ובית המשפט קובע את תקפותה, ומורה על חלוקת כל הרכוש השייך למוריש, בהתאם להנחיותיו.

  בהתאם לדיני הירושות, ברוב המקרים לבן או בת הזוג של המוריש יש זכויות לחלוקת רכוש ולירושה. לאחר מכן, רוב צאצאיו של המוריש וילדיהם זכאים לירושה.

  צריכים עורך דין להתמודדות עם בעיות שנוגעות לדיני ירושה?

  אם אתם מעורבים בסכסוכי ירושה עם בני המשפחה, או שיש לכם שאלות בנוגע לתהליך הנכון של הגשת בקשה לצו קיום צוואה, חשוב שתתייעצו עם עורך דין מנוסה לצוואות. לעורך דין ערן דוידוב יש ותק של 15 שנים בדיני משפחה וירושה והוא יספק לכם את הייעוץ המשפטי הרלוונטי ביותר.

  הוא יסייע לכם להבין מהן האפשרויות המשפטיות שלכם, וגם יוכל לייצג אתכם בבית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לצורך.

  שאלות ותשובות בנושא צו קיום צוואה

  שאלה – מה כוללת בקשה לצו קיום צוואה?
  תשובה – במידה והמנוח ערך צוואה טרם טירתו, והיא הצוואה האחרונה, הדרך היחידה היא להגיש בקשה לצו קיום צוואה כדי לבצע את הוראות הצוואה, במסגרתה יש לפעול על פי הוראות החוק ולכן יש להקדים ולקבל ייעוץ משפטי.

  שאלה – במידה והוגשה בקשה לצו ירושה, והוגשה התנגדות, האם צריך גם להגיש בקשה לצו קיום צוואה?
  תשובה- כן – צריך בכל מקרה להגיש בקשה לצו קיום צוואה היות ואם תתקבל ההתנגדות עדיין צריך בית המשפט ליתן צו לקיום הצוואה.

  מידע נוסף בנושא

  אל תוותרו על שירות סבלני ורגיש לצד מקצועיות ברמה גבוהה

  בקשת צו קיום צוואה בישראל היא תהליך מורכב שבא להביא לידי ביטוי את רצונותיו האחרונים של המנוח ולהבטיח חלוקה הוגנת וחוקית של הנכסים והכספים שנותרו ליורשים החוקיים. התהליך כרוך בהבנה ברורה של החוק, תוך הכנה קפדנית של מסמכים והקפדה על ניואנסים שונים של החוק. עורך דין לדיני ירושה או מומחה משפטי המתמחה בדיני צוואות וירושה יבטיח עמידה בכל הדרישות והתהליך יטופל במקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. ההנחיות והכללים לגבי צוואות עשויים להשתנות, וחשוב שעורך הדין שלכם יהיה מעודכן בכל שינוי ועדכון בתהליך זה. צרו קשר כבר עכשיו על מנת לקבל את השירות הטוב ביותר ברגישות הראויה לכם, לצד מקצועיות איכותית ולתהליך חלק ככל שניתן.

  למה צריך לבצע הגשת בקשה לצו קיום צוואה

  ביצוע פעולה של הגשת בקשה לצו קיום צוואה מתקיימת בעיקר כאשר נוצר מצב בו אדם שנפטר השאיר אחריו צוואה, ומכח חוק הירושה חלוקת העיזבון של המנוח מחויבת על סמך הצוואה. במקרים אלו חשוב לגשת אל עורך דין העוסק בירושות על מנת שבמידה וישנן סיטואציות מורכבות, יוכל לטפל בהן גם ללא קשר להגשת הבקשה. הסיטואציות שעלולות לעלות הן בעיקר:

  • מחלוקות בין יורשים

  אם בני משפחה או יורשים חוקיים אחרים חולקים על תוקף הצוואה או על תוכנה, ייתכן שיידרש דיון בבית המשפט לדיני משפחה לבירור ושמירה על רצונו של המנוח.

  • חוסר בהירות

  אם הצוואה מעורפלת או שיש חשש ללגיטימיות שלה, ניתן להשתמש בתהליך של הגשת בקשה לצו צוואה על מנת לפרש ולאכוף את המסמך על פי החוק.

  • חששות אפוטרופסות

  במקרים בהם מעורבים קטינים או אנשים עם מוגבלות, צו צוואה יכול להבטיח שהאפוטרופסות והעניינים הכספיים מטופלים כראוי.

  הגשת בקשה לצו קיום צוואה – ערן דוידוב

  צוואה היא מסמך משפטי מכריע המפשט את חלוקת נכסיו של אדם לאחר מותו כראות עיניו ולפי בקשתו האחרונה. במאמר זה מבהיר עורך דין ערן דוידוב המתמחה בתחום דיני משפחה וירושה על כל התהליך של הגשת הבקשה לצורך צו קיום צוואה, למה חשוב שתהיו מלווים בעורך דין איכותי ובכלל, מה אתם הולכים לעבור ברמה המשפטית בתקופה הנוכחית.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין
  דילוג לתוכן